Produkcja elementów tworzywowych

Produkcja elementów tworzywowych

Firma KEJ oferuje możliwość prowadzenia pełnego procesu produkcji (także wielkoseryjnego) różnego rodzaju wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych dwiema metodami: rotacyjną oraz wtrysku.

Metoda rotacyjna polega na obrotowym, odśrodkowym odlewaniu wyrobu w formie. Forma napełniana jest tworzywem w postaci płynnej lub proszkowej w zależności od wyrobu. Po zamknięciu formy poprzez jej podgrzanie i obracanie w dwóch prostopadłych płaszczyznach następuje odpowiednio dla postaci płynnej żelowanie tworzywa, natomiast proszkowej jego polimeryzacja. Po zakończeniu tych procesów formę chłodzi się i wyjmuje gotowy wyrób. Formy do produkcji tą metodą składają się zwykle z dwóch części. Metodą rotacyjną możemy otrzymywać przedmioty całkowicie zamknięte, puste w środku. W naszym przypadku maksymalne wyroby, które możemy wyprodukować (zależnie od kształtu) mogą mieć podstawę o średnicy 1000 mm i wysokość 500 mm.  Przykładowe wyroby realizowane w tej metodzie to: gruszki medyczne, piłki, akcesoria dla ratowników wodnych, huśtawki, zabawki na biegunach, itp.

Metoda wtrysku polega na uplastycznieniu granulatu tworzywowego pod wpływem wysokiej temperatury. Uplastycznione tworzywo wtryskiwane jest pod ciśnieniem do formy, w której zestala się w wypraskę. Podczas wtrysku powstaje wyrób lub – w przypadku detali złożonych – część wyrobu, która potem podlega montażowi. Posiadamy wtryskarki o sile zwarcia 120T. Maksymalna objętość i gramatura wtryskiwanego surowca wynosi odpowiednio w zależności od zastosowanego tworzywa 200 cm³ i 190 g (maksymalne wartości podane są dla polistyrenu). Maksymalna wielkość stosowanych form to: wysokość – 450 mm, długość i szerokość – 400 mm. Stosowane przez nas tworzywa do produkcji to: polipropyleny, polietyleny, polistyreny.

Jeśli na naszej liście nie ma produktu, który Cię interesuje lub nie masz pewności, czy Twój produkt spełnia nasze kryteria, skontaktuj się z naszymi doradcami.